Do zrobienia dwa zadania, na jutro.A więc:
1.Opisz panstwo gdzie lamane sa prawa czlowieka.
(Tzn. trzeba opisać w jaki sposób, itp.)
2. opisz przyklad panstwa gdzie lamane sa prawa kobiet.
Mają to być dwa różne zadania. Zadanie nie może być skopiowane z żadnej strony internetowej.Pełna dowolność co do państwa.
Z góry dziękuje.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T17:37:20+01:00
1. Nie ma na świecie państwa, w którym w większym lub mniejszym stopniu nie byłyby łamane prawa człowieka. W Europie takim państwem jest Turcja. Dotyczy to przede wszystkim mniejszości kurdyjskiej. Ludzie Ci są prześladowani tylko dlatego, że są Kurdami. Zabrania się im używania języka kurdyjskiego, niszy się wszelkie ślady związane z ich kulturą i historią. Są prześladowani i skazywani za najdrobniejsze przewinienia. Wielu z nich musiało opuścić Turcję, emigrując m.in. do Niemiec. Wszyscy są nielegalnymi emigrantami. Żaden rząd ani organizacja międzynarodowa nie ujmie się za Kurdami. W Dużo gorszej sytuacji są Tybetańczycy, których kraj (Tybet) został zagarnięty przez Chiny. Żadne państwo (przywódca) nie odważy się zarzucić Chinom łamanie praw człowieka, tylko dlatego, że dzięki szybkiemu rozwojowi gospodarki chińskiej wiele państw jest od nich uzależnionych gospodarczo ( Chiny kupują ogromne ilości stali, węgla, i innych surowców mineralnych). Poza tym Chiny podpisują wieloletnie kontrakty z innymi krajami na inwestycje. W takiej sytuacji nikt otwarcie nie powie, że Chiny łamoą prawa Tybetańczyków mimo wielu apeli Dalajlamy ( duchowego przywódcy Tybetańczyków). Tysiące Tybetańczyków zostało zamordowanych lub siłą zostali wyrzuceni ze swoich domów, niszczone są klasztory buddyjskie( buddyzm jest główną religią Tybetu), mnisi tybetańscy w brutalny sposób zostali wymordowani, klasztory zostały zburzone lub zamienione na różnego typu magazyny. Jest to typowy przykład łamania praw człowieka we współczesnym świecie przy aprobacji innych państw.
2. Łamanie praw kobiet.
Prawa kobiet łamane są praktycznie w każdym kraju, nawet w Polsce. Przykładem może być gorsze wynagradzanie kobiet na tym samym stanowisku co mężczyzna. Problemem jest znalezienie pracy, w sytuacji, gdy kobieta jest młodą mężatką. Argumentem jest to, że za czas jakiś zajdzie w ciążę, później urlop macierzyński, wychowawczy, choroba dziecka, itd. prowadzi do tego, że pracodawcy niezbyt chętnie chcą takie kobiety zatrudniać. Natomiast jeżeli chodzi o typowe łamanie praw kobiet to przykładem mogą być tu tzw. "państwa wyznaniowe", tzn, te, w których obowiązującą religią jest islam.Przykładem może być Iran. Według koranu kobieta jest własnością mężczyzny, mąż może zrobić z żoną wszystko, nawet ją zabić, jeśli podejrzewa ją o zdradę. Sądy państwowe również uznają zdradę małżeńską, ale tylko ze strony żony, jako przestępstwo przeciwko mężowi i skazują żonę na śmierć. W tego typu państwie jedynym prawem kobiety jest być posłuszną mężowi. Kobiety nie piastują żadnych funkcji publicznych, ani społecznych, nie wolno im wstępować do organizacji społecznych i politycznych, do niedawna nie miały prawa głosu w wyborach. Ogranicza się im dostęp do szkół, jeżeli się kształcą to tylko na poziomie podstawowym, pomieszczenia dla kobiet są wydzielone, podobnie jest w meczetach, gdzie kobiety nie mają prawa modlić się w tym samym pomieszczeniu co mężczyźni.
W małżeństwie kobieta jest traktowana jako osoba, która nie ma żadnych praw, jeżeli nie jest posłuszna mężowi, może on to posłuszeństwo wymusić na żonie biciem, w takiej sytuacji żona nie ma prawa poskarżyć się na policji czy w prokuraturze, takie jest prawo męża. Kobieta nie może poślubić "niewiernego", tzn. mężczyznę innej religii, natomiast wobec mężczyzn taki zakaz nie obowiązuje.
Przed sądami kobieta również uważana jest jako przyczyna wszelkiego zła i stoi na z góry przegranej pozycji.
To pokrótce tyle jeżeli chodzi o łamanie praw kobiet.
1 5 1