Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T20:13:10+01:00
Ku wolności - dążenie do braku przymusu, sytuacji do podejmowania własnych decyzji, źródła godności człowieka;

Przykazania kościelne w religii katolickiej prawa moralne, które ze względu na wiarę trzeba przestrzegać; obowiązkowość wobec nich wiąże się z mocą nauczania pasterskiego - biskupów; pomogą one nam dojść do zbawienia i życia wiecznego;
2009-12-06T20:14:59+01:00
Miłość człowieka do Boga ujawnia się w ciągłym wypełnianiu Jego woli.Wypełnianie przykazań kościelnych ukazuje nam drogę postępowania, która prowadzi do wiecznego szczęścia.Przykazania kościelne nie zmieniają nam prawa Bożego lecz pomagają w lepszym zrozumieniu wspólnoty Kościoła i jego celu, czyli doprowadzeniu każdego człowieka do zbawienia oraz zapewniają wierzącym minimum życia duchowego oraz dają możliwość wzrastania w miłości do Boga i bliźniego.
2009-12-06T22:21:03+01:00
1. Dążenie do wyswobodzenia się z czegoś. Idziemy do szczęścia.
człowiek wolny = człowiek szczęśliwy
2. Wypełnianie przykazań kościelnych przez wiernych ma za zadanie pokazać ile jest warta moja wiara(jeżeli nie wypełniam przykazań). Jeżeli je wypełniam to zbliżam się również do Pana Boga, gdyż świadczę o Chrystusie nie tylko słowem, ale i czynem.