Odpowiedzi

2009-12-06T21:24:45+01:00
√45 + √¹⁶/₉ - √(9-4) - √20 =
3√5+4/3-√5-2√5=4/3
2009-12-06T21:24:46+01:00
√45+√¹⁶/₉-√(9-4)-√20=3√5+⁴/₃-√5-2√5=⁴/₃=1⅓
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T21:25:54+01:00
√45 + √¹⁶/₉ - √(9-4) - √20 = √9*5+ √15/9- √5- √4*5=
3 √5+ 4/3- √5-2 √5= 4/3