Odpowiedzi

2009-06-30T17:22:25+02:00
V₁=20m/min
v₂=10m/min
v=? wartość prędkości ciała względem Ziemi
α=? kąt, jaki ona tworzy z pionem.

v²=v₁²+v₂²
v²=10²+20²
v²=100+400
v=√500 [m/min]
v=10√5 [m/min]

tg α=v₂/v₁
tg α=10/20
tg α=1/2
z tablic odczytuję α≈27 stopni
6 4 6