Zad 1)Odcinek AB ma długość 8cm. Ile punktów wspólnych ma okrąg o środku A i promieniu 4 cm z okręgiem o środku B i promieniu 12 cm??


Zad 2)Okrąg o środku S=(0,5) i promieniu 2 jest styczny zewnetrznie do okręgu o środku P i promieniu r gdy:
a)P=(0,0) i r=5
b)P=(0,10) i r=3
c)P=(0,6) i r=1
d)P=(0,-10) i r=12
(Jeżeli są jakieś obliczenia to proszę o nie:*)

1

Odpowiedzi

2009-12-07T08:02:22+01:00
1)jeden punkt wspolny , są wewnętrznie styczne ponieważ 12cm-4cm=8cm
2)żeby okregi były styczne zewnętrznie odległość środków ma byc równa sumie promieni,nie ma poprawnej odpowiedzi,może coś żle przepisałaś
19 3 19