Odpowiedzi

2009-12-07T11:45:42+01:00
1. Spalanie całkowite butanu
2C4H10+13O2->8CO2+10H2O
2. Spalanie niecałkowite heksenu
2C6H14+7O2->12C+14H2O
3. Półspalanie propynu
2C3H4+5O2->6CO+4H2O