ZADANIE 1
Jedna liczba jest o 9 mniejsza od podwojonej drugiej liczby. Suma tych liczb wynosi 12. Znajdź te liczby
i to ma być później przedstawione za pomocą równań ale jak zrobicie bez nich to się obejdzie*

ZADANIE 2
Znajdź dwie kolejne liczby naturalne, których suma wynosi 155.
i to też ma być przedstawione za pomocą równań

1

Odpowiedzi

2009-12-07T15:53:41+01:00
Zad. 1
x - 1 liczba
y - 2 liczba

x + y = 12
x = 2 y - 9 / + 9

na zasadzie prób i błędów zakładamy, że x to 5
5 = 2y - 9
skoro x=y = 12 więc y= 7, bo 12 - 5 = 7
5 = 2 * 7 - 9
5 = 14 - 9
5=5

odp. x = 5
y = 7

zad. 2
(155 -1 ) : 2 = 154 : 2 = 77
więc te liczby to 77 i 78

spr. 77+78 = 155