Zad.1
Wyznacz sumę dwudziestu początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego, mając dane: a1=12,a2=6.
Zad.2
Dziesiąty wyraz ciągu arytmetycznego jest równy 25, a jedenasty wyraz jest równy 30. Oblicz pierwszy wyraz tego ciągu.
zad.3
Wyznacz ciąg arytmetyczny, w którym piąty wyraz jest równy 19, a czwarty jest 5 razy większy od pierwszego.
zad.4
W ciągu arytmetycznym(an)dane są: a1=12 i r= -½.
a) zapisz wzór ogólny ciągu(an)
b) oblicz sumę wszystkich dodatnich wyrazów tego ciągu

1

Odpowiedzi

  • kh24
  • Rozwiązujący
2009-12-07T17:06:21+01:00
Zadanie 1

a1=12
r=a2−a1=6−12=−6
an=a1+(n−1)*r=12−6n+6=18−6n
a20=18−6*20=−102

S20 = 12−102 *20=−900
2 to jest w ułamku

Zadanie 2

a₁₁ = a₁₀ + r
30 = 25 + r => r = 5
a₁₀ = a₁ + 9r
25 = a₁ + 9 * 5
a₁ = 25 - 45 = -20