Odpowiedzi

2009-12-07T17:15:13+01:00
√(x^2+8x+16)>-2 = √9x + 16 = 3x + 4
2009-12-07T17:19:08+01:00
Hmm. Cięzki orzech.

Równanie pod pierwiastkiem to:
x = -4.

Więc pierwiastek z -4 w dziedzinie liczb rzeczywistych jest niemożliwy, trzeba przejść do zespolonych. Ale w zespolonych nie można porównywać dwóch liczb co do wartości, tylko moduł dwóch liczb. A dodatkoko, pierwiastek(-4) i (-2) są do modułu równe w dziedzinie zespolonej.

Wydaje mi się, że to jest nierozwiązywalne. Ale napisz jeszcze post na jakiś forum matematycznym ...