Odpowiedzi

2009-12-07T17:15:11+01:00
Bankowy system agrobiznesu tworzy ogół banków oraz instytucji parabankowych działających w agrobiznesie, odpowiednio zorganizowanych i powiązanych ze sobą.

W stosunku do sfery agrobiznesu banki spełniają następującą rolę:

* depozytariusza wkładów oszczędnościowych podmiotów gospodarczych i ludności,
* kredytodawcy,
* jednostki prowadzącej rachunki rozliczeniowe poszczególnych podmiotów gospodarczych.

Rolnicy mogą korzystać ze specjalnej grupy kredytów o korzystniejszych warunkach ekonomicznych. Są to tzw. kredyty preferencyjne z dopłatą do oprocentowania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Szczególne zasady udzielania tych kredytów dotyczą:

* przeznaczenia kredytu,
* podmiotów mogących ubiegać się o kredyt,
* warunków udzielania kredytu,
* procedur ubiegania się o kredyt.