Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-07T18:42:34+01:00
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int a,b,c,ra,rb,rc;
cout<<"podaj trzy liczby:"<<endl;
cin>>a;
cin>>b;
cin>>c;
ra=a%(b-c);
rb=b%(a-c);
rc=c%(a-b);
if ((ra=0)||(rb=0)||(rc=0))
{
cout<<"liczby spełniajace warunek to: ";
if (ra=0)
{
cout<<a<<" ";
}
if (rb=0)
{
cout<<b<<" ";
}
if (rc=0)
{
cout<<c;
}
cout<<" "<<endl;
}
else
{
cout<<"zadna z liczb nie spelnia warunku"<<endl;
}
cin.get();
cin.get();
}
2009-12-07T19:27:44+01:00
Kod w turbo pascalu:

program modol;

{$APPTYPE CONSOLE}

var
a : Integer;
b : Integer;
c : Integer;
begin
Write('Podaj liczby: ');
Readln(a,b,c);

if a mod (b-c) = 0 then
Writeln('Liczba ',a,' dzieli sie bez reszty przez modul roznicy liczby ',b,' i ',c);
if b mod (a-c) = 0 then
Writeln('Liczba ',b,' dzieli sie bez reszty przez modul roznicy liczby ',a,' i ',c);
if c mod (b-a) = 0 then
Writeln('Liczba ',c,' dzieli sie bez reszty przez modul roznicy liczby ',b,' i ',a);
if (a mod (b-c) <> 0) and (b mod (a-c) <> 0) and (c mod (b-a) <> 0) then
Writeln('Liczby nie spelniaja warunku zadania');
Write('Nacisnij klawisz aby zakonczyc...');
Readln;
end.

Pozdrawiam
Kamil