Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T21:47:37+01:00
Styl artystyczny – jest to styl języka pisanego. Występuje w utworach takich, jak: utwory literatury pięknej, poezja, dramaty. Styl artystyczny charakteryzuje duża obrazowość. Występują tu różnorodne środki artystyczne np. epitety, porównania, przenośnie. W stylu artystycznym zdarzają się wtrącenia cytatów, oprócz tego wykorzystuje się elementy innych stylów. Utwór artystyczny powinien być oryginalny, interesujący, powinien przykuwać uwagę oraz powinien kształcić i uczyć.

Styl naukowy - Liczne cytaty i przypisy.Obiektywność przedstawianych zjawisk i problemów, poprzez użycie form bezosobowych.Przewaga zdań podrzędnie złożonych i wielokrotnie złożonych o skomplikowanej budowie.

Styl urzędowy - jest to styl wypowiedzi pisanych np. dokumenty urzędowe, ustawy, rozporządzenia,Styl urzędowy nasycony jest różnego typu zwrotami grzecznościowymi np. Szanowna Pani, uprzejmie informujemy, itp.

przemówień (retoryczny) - styl języka stosowany w publicznych przemówieniach Służy przekonaniu odbiorcy Staranny tok wywodu: argumentacja, kompozycja, puenta, polemika, chwyty erystyczne Staranna składnia, bogate zdania złożone, Ozdobniki stylistyczne.

Styl potoczny - Ekspresyjny, emocjonalny. Skrótowy . Obrazowy, barwny (frazeologia potoczna i metaforyka: trzymać język za zębami, nudny jak flaki z olejem, pasuje jak pięść do nosa, leżeć do góry brzuchem, włosy stanęły dęba).

publicystyczno-dziennikarski -
wypowiedzi są zróżnicowane
styl niejednorodny
zbliżony do stylu naukowego
opatrzony w komentarz
nastawienie perswazyjne
konkretny temat i cel