Karpaty:

1.klimat w karpatach
2.pietra roslinności
3.wiatr halny
4.zbiorniki sztuczne i ich funkcje
5.rzeki i ich dopływy

Wypiszcie mi najważniejsze informacje na ten temat..
Ma być duzo informacji, i prosze zeby to bylo napisane w punktach, lub od pauzy..

1

Odpowiedzi

2009-12-07T19:01:51+01:00
1. Karpaty leżą w strefie klimatu umiarkowanego. Karpaty Zachodnie stanowią granicę klimatyczną między obszarami chłodniejszymi, pozostającymi pod przejściowy wpływem mas powietrza morskiego na północy i terenami cieplejszymi, o klimacie bardziej kontynentalnym, na południe (Wielka Nizina Węgierska). Karpaty Wschodnie oddzielają obszary o łagodnym wilgotniejszym klimacie na zachodzie (Wyżyna Siedmiogrodzka) od obszarów o klimacie suchym, kontynentalnym na wschodzie. W związku z urozmaiconą rzeźbą terenu występuje wyraźnie wykształcona piętrowość klimatu. Śnieżna pokrywa utrzymuje się ponad 3 miesiące w roku, w wyższych piętrach może zalegać przez cały rok (tu opady śniegu mogą występować także w lecie).
2.W Karpatach polskich wydziela się następujące piętra roślinne:

1) Piętro pogórza 300 - 600 (700) m n.p.m., z panującym lasem grądowym (grąd),

2) Piętro regla dolnego (piętro górskie niższe) 600 (700) - 1100 (1200) m n.p.m., z panującą buczyną,

3) Piętro regla górnego (piętro górskie wyższe) 1100 (1200) - 1500 m n.p.m., z dominującym borem świerkowym,

4) Piętro kosodrzewiny (piętro subalpejskie) 1500-1800 m, z zaroślami kosodrzewiny,

5) Piętro halne (piętro alpejskie), 1800-2300, z murawami wysokogórskimi,

6) Piętro turniowe (piętro subniwalne) od 2300 po najwyższe szczyty, roślinność rzadka, dominują nagie skały (brak piętra niwalnego, z lodowcami i wiecznymi śniegami, które występują w wyższych górach, np. w Alpach).

3.Wiatr halny - wiatr typu fenowego, wiejący w południowej Polsce, w Karpatach i Sudetach. Najgwałtowniejsze wiatry tego typu wieją na Podhalu, gdzie opadają ze szczytów Tatr. Jest to ciepły, suchy i porywisty wiatr, wiejący ku dolinom. Niekiedy przynosi znaczne zniszczenia: zrywa dachy, niszczy lasy (tworząc wiatrołomy). Może mieć wpływ na samopoczucie (bezsenność, bóle głowy itp.). Wiatr halny dociera m.in. do Krakowa oraz miast aglomeracji górnośląskiej.

Karpaty stanowią dział wodny między zlewiskiem Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego. Na terenie Karpat początek swój mają liczne rzeki, m.in.:

Aluta
Cisa (górny bieg)
Dunajec
Hornád
Hron
Marusza
Prut (górny bieg)
San
Seret (górny bieg)
Wag
Wisła (potoki źródłowe i jej górny bieg)
7 5 7