Odpowiedzi

2015-08-23T18:42:01+02:00
Kompetencje senatu :
* wyrażanie zgody na referendum 
* zatwierdzanie ustaw uchwalonych przez Sejm
* zgadzanie się na powoływanie rzeczników i prezesów m.in.Rzecznik Praw Obywatelskich, Prezes Najwyższej Izby Kontroli
* ustala ustawę na wyrażenie zgody na ratyfikowanie umów międzynarodowych wraz z Sejmem
* występowanie do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodność ustaw z prawem
13 4 13