Zad.1
W naczyniu znajduje sie 500g wody o temp. 20 stopni C. Dolono do niej 200g wody o temp 95 stopni C. Oblicz temp. wody po wymieszaniu.


zad.2
W naczyniu znajduje sie gliceryna o temp. 10 stopni C. Do naczynia dolano 0,4kg gliceryny o temp. 150 stopni C. Po pewnym czasie temp. ustaliła się na poziomie 100 stopni C. Jaka była masa gliceryny znajdującej sie na początku w nczyniu?
a) 0,28kg b) 22dag c) 40dag d) 1kg

1

Odpowiedzi

2012-09-14T22:50:10+02:00

Zad.1

dane:

m1 = 500 g = 0,5 kg

t1 = 20*C

m2 = 200 g = 0,2 kg

t2 = 95*C

C1 = C2 = C

szukane:

tk = ?

 

Q pobrane = Q oddane

m1C(tk-t1) = m2C(t2-tk)  /:C

m1(tk-t1) = m2(t2-tk)

m1tk - m1t1 = m2t2-m2tk

m1tk+m2tk = m2t2+m1t1

tk(m1+m2) = m1t1+m2t2   /:(m1+m2)

tk = (m1t1+m2t2)/(m1+m2)

tk = (0,5kg*20*C+0,2kg*95*C)/(0,5kg+0,2kg) = (10+19)/0,7  *C

tk ≈ 41,4 *C

==========

Odp. Temperatura wody po wymieszaniu wynosi 41,4 *C.

 

Zad.2

dane:

t1 = 10*C

m2 = 0,4 kg \t2 = 150*C

tk = 100*C 

C1 = C2 = C

szukane:

m1 = ? (dag)

 

Q pobrane = Q oddane

m1C(tk-t1) = m2C(t2-tk)  /:C

m1(tk-t1) = m2(t2-tk)  /:(tk-t1)

m1 = m2(t2-tk)/(tk-t1)

m1 = 0,4kg*(150*C-100*C)/(100*C-10*C) = 0,4kg*50*C/90*C = 0,22 kg

m1 = 22 dag

==========

Odp. b) 22 dag.

 

1 5 1