Piątkowi pomóżcie!!!!!!!!!!!
1.Dane są dwa roztwory : roztwór A o pH = 8 i roztwór B o pH = 9
a)Który z nich jest bardziej zasadowy? .............
b)Który z nich ma wyższe stężenie jonów OH⁻ ? .........

2.Uporządkuj podane roztwory według rosnącego stężenia jonów wodorotlenkowych :
roztwór A o pH = 10
roztwór B o pH = 7,5
roztwór C o pH = 8,5
...................................
3.Uporządkuj podane roztwory według rosnącego stężenia jonów wodorowych :
roztwór A o pH = 3
roztwór B o pH = 2
roztwór C o pH = 6
.................................
4.Dane są dwa roztwory : roztwór A o pH = 4 i roztwór B o pH = 5
a)Który z nich jest bardziej kwaśny ? .......................
b)Który z nich ma większe stężeniejonów H⁺ ? ....................
Piątkowi pomóżcie !!!!!!!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T19:41:58+01:00
1.Dane są dwa roztwory : roztwór A o pH = 8 i roztwór B o pH = 9
a)Który z nich jest bardziej zasadowy? B
b)Który z nich ma wyższe stężenie jonów OH⁻ ? B

2.Uporządkuj podane roztwory według rosnącego stężenia jonów wodorotlenkowych :
roztwór A o pH = 10
roztwór B o pH = 7,5
roztwór C o pH = 8,5
B, C, A
3.Uporządkuj podane roztwory według rosnącego stężenia jonów wodorowych :
roztwór A o pH = 3
roztwór B o pH = 2
roztwór C o pH = 6
C,A,B
4.Dane są dwa roztwory : roztwór A o pH = 4 i roztwór B o pH = 5
a)Który z nich jest bardziej kwaśny ? A
b)Który z nich ma większe stężenie jonów H⁺ ? A