Zad.1 Rozwiąż podane układy równań metodą przeciwnych współczynników.
a) {3x+y=5
{2x-y=0
b) {2x-y=5
{x+y=4
c) {-x-y=-6
{-x+y=2
d) {4x-5y=-4
{-2x+3y=1,1
e) {-2x+y=0
{3x-3y=1
f) {3x-2y=-12
{2x-5y=-19
Zad.2 Rozwiąż podane układy równań dowolną metodą. ( Najpierw pozbyć się nawiasów, redukcja potem obliczyć)

a) {y+2-(3-x)=0
{x-2=5-(2-y)
b) {3(x-y)+4x=8
{3(x-5y)=5-9y
c) {3(2x-1)+4(y-2)=9
{2(5x-1)+3y=5(3x+y)+2
d) {2(x+y)-3(x-2y)=-7x-2
{5(x+1)-2(3-y)=-4(x+y)
e) {4(x+2)-3(y-1)=x+y-3
{3(x-4)-2(y-2)=4(x-y)+4

Proszę o pomoc !!!!

2

Odpowiedzi

2009-12-07T20:10:28+01:00
A)a) {3x+y=5
{2x-y=0

5x=5/:5
x=1
(3*1)+y=5
3+y=5
3-5=-y
y=2

b) {2x-y=5
{x+y=4
3x=9/:3
x=3
(3*3) - y=5
6-y=5
6-5=y
y=1

c) {-x-y=-6
{-x+y=2
-x=-4
x=4
-4-y=-6
-4+6=y
y=2
2009-12-07T20:32:57+01:00
Zad. 1

a) {3x+y=5
{2x-y=0
5x=5/5
x=1

{3x+y=5/*2
{2x-y=0/*(-3)
{6x+2y=10
{-6x+3y=0
5y=10/5
y=2

b) {2x-y=5
{x+y=4
3x=9/3
x=3

{2x-y=5
{x+y=4/*(-2)
{2x-y=5
{-2x-2y=-8
-3y=-3/(-3)
y=1

c) {-x-y=-6
{-x+y=2
-2x=-4/(-2)
x=2

{-x-y=-6
{-x+y=2/*(-1)
{-x-y=-6
{x-y=-2
-2y=-8/(-2)
y=4

d) {4x-5y=-4
{-2x+3y=1,1/*2
{4x-5y=-4
{-4x+6y=2,2
y=6,2

{4x-5y=-4/*3
{-2x+3y=1,1/*5
{12x-15y=-12
{-10x+15y=5,5
2x= 6,5/2
x=3,25

e) {-2x+y=0/*3
{3x-3y=1
{-6x+3y=0
{3x-3y=1
3x=1/3
x=(0,3)

{-2x+y=0/*3
{3x-3y=1/*2
{-6x+3y=0
{6x-6y=2
-3y=2/(-3)
y=(-0,6)

f) {3x-2y=-12/*(-2)
{2x-5y=-19/*3
{-6x+4y=24
{6x-15y=-57
-11y=-33/(-11)
y=3

{3x-2y=-12/*5
{2x-5y=-19/*(-2)
{15x-10y=-60
{-4x+10y=38
11x=22/11
x=2
1 3 1