Wcielając się w postać Skawińskiego z Latarnika napisz podanie o pracę na pozycję latarnika.
Pomocne punkty:
1) W prawym górnym rogu:data i miejscowość
2)W lewym górnym rogu: dane osobowe nadawcy
3)Poniżej po prawej stronie: nagłówek w którym określamy adresata
4)Poniżej na środku piszemy tytuł "Podanie"
5)Pierwszy akapit przedstawiamy okoliczności które skłoniły nas do napisania podania. ( Dobrze rozwinąć)
6)Drugi akapit - przedstawiamy naszą prośbę zaczynając od zwrotu "Zwracam się z uprzejmą prośbą"
7)Trzeci akapit kończymy konwencjonalną formułą "Liczę na pozytywne rozpatrzenie mojej prośby"
8) Odręczny podpis " z poważaniem" ( Na samym dole w prawym donym rogu)

To na jutro :( Proszę szybko

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T21:56:14+01:00
Józef Skawiński Londyn, 07.12.2009
Colon 7
Stan Iowa


Do Dyrekcji
Latarni Morskiej
w AspinwallPODANIE

Nazywam się Józef Skawiński i jestem polskim emigrantem. Całe moje życie poświęciłem się walce za wolność swojego kraju. Walczyłem w powstaniu listopadowym, po za kończeniu którego musiałem opuścić swoją ojczyznę. Przez szereg lat tułałem się po świecie walcząc między innymi w Hiszpanii, Legii Francuskiej. Mam bardzo duże doświadczenie zawodowe, ponieważ najmowałem się do różnych zajęć. Byłem harpunnikiem na wielorybniku, szukałem złota w Australii i diamentów w Afryce, byłem strzelcem rządowym w Indiach wschodnich, prowadziłem warsztat kowalski w Arkansas, zarządzałem fabryką cygar, następnie zaciągnąłem się na statek w charakterze majtka. Przez pewien czas pracowałem również na swojej farmie. Jestem już siedemdziesięcioletnim człowiekiem i chciałbym na starość gdzieś osiąść, aby spokojnie dożyć późnej starości.
Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie na posadę latarnika w Aspinwall. Sądzę, że sprostam wymaganiom, a moje doświadczenie w pracy na morzu również się przyda. Jestem osobą bardzo sumienną, zorganizowaną i zdyscyplinowaną. Nie mam rodziny, więc cały swój czas mogę poświęcić pracy. Od najmłodszych lat byłem sam, więc samotność podczas pracy nie będzie mi doskwierać.
Liczę na pozytywne rozpatrzenie mojej prośby


Józef Skawiński

Z poważaniem
7 2 7