Jeżeli macie te książki to pomóżcie zad 6/72 8/73 książki Matematyka Wokół nas 2 !

Zadanie 6/72
W koło o polu 6,25π (pi) cm² wpisano czworokąt foremny. Oblicz pole tego czworokąta.

Zadanie 8/73
Jeśli wielokąt ma n boków,to suma wszystkich jego kątów jest równa 180 stopni * (n-2). Korzystając z tej zależności oblicz miarę kąta:
a)w czworokącie foremnym
b)w dziewięciokącie foremnym
c)w dziesięciokącie foremnym
d) w dwunastokącie foremnym.

Chciałabym żebyście podali do tego obliczenia jak to zrobiliście. z góry dzięki. ; ]

1

Odpowiedzi

2009-12-08T01:23:08+01:00
Zad.6]czworokąt foremny to kwadrat,czyli pole koła =πr²=6,25πcm²,,,,,,,, czyli r=√6,25=2,5cm,,,,,,, r koła opisanego na kwadracie =½ d kwadratu,czyli ½d=2,5cm→d=5cm,,,,,,,, ze wzoru na d oblicz bok kwadratu:d=a√2→a√2=5→a=5√2:2=2,5√2cm, pole kwadratu=a²=(2,5√2)²=12,5cm²,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, zad.8]a]n=4(bo 4 kąty),,,180(n-2)=180(4-2)=180×2=360⁰ :4=90⁰ ma 1 kąt,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, b]n=9,,,,,180(9-2)=180×7=1260⁰:9=140⁰ ma 1 kąt,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, c]n=10,,,,180(10-2)=180×8=1440:10=144⁰ ma 1 kąt,,,,,,,,,,,,,,,,,,, d]n=12,,,180(12-2)=180×10=1800:12=150⁰ ma 1 kąt-pozdrawiam