Sprowadź do postaci iloczynowej funkcję kwadratową f(x)=3-⅓(x-1)² a następnie podaj:
a) zbiór wartości funkcji
b) zbiór, w którym funkcja osiąga wartości ujemne
c) zbiót , w którym funkcja jest rosnąca

Z GÓRY BARDZO DZIEKUJE

1

Odpowiedzi

2009-12-07T21:52:26+01:00
1) Sprowadzamy do postaci iloczynowej f(x)=3-⅓(x-1)²----->
y = a(x − x1)(x − x2) (jeżeli Δ>0)
y = a(x − x0)² (jeżeli Δ<0)

obliczamy:
f(x)=3-⅓*(x²-x+1²)
x²-x+3-⅓
a=1
b=1
c=3-⅓

obliczamy delte:
Δ=b²-4ac
Δ=1²-4*1*3-⅓
Δ=1-12-⅓
Δ<0
Brak rozwiązań