Napisz informacje dotyczące wodorotlenku magnezu ( otrzymywanie , zastosowanie, właściwości, zwór sumaryczny strukturalny , (ciekawostki jak są), model cząsteczki ) potrzebuje na juto (jak najszybciej )najlepiej że by było o 6:00 jak wejdę na kompa !!!!ktoś zdąży dostanie 50 punktów !!!!!! Z góry bardzo dziękuje pozdrawiam krewcio :) ®

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T22:54:41+01:00
Mg(OH)₂

_____O - H
Mg<
_____O - H

Otrzymuje się go w reakcji
MgO + H₂O → Mg(OH)₂

W przyrodzie wodorotlenek magnezu występuje w postaci minerału zwanego brucytem

Wodorotlenek magnezu jako mocna zasada podnosi pH soku żołądkowego do wysokich wartości (powyżej 5), dlatego najczęściej jest stosowany w preparatach złożonych łącznie z wodorotlenkiem glinu, który działa słabo zobojętniająco, ale bardziej długotrwale. Uzyskuje się w ten sposób korzystniejsze właściwości zobojętniające i koryguje niepożądane działanie zapierające powstających w jelitach soli glinu (bo z kolei sole magnezu działają przeczyszczająco).

Zastosowanie:
preparaty kosmetyczne (wymagające środowiska zasadowego), np. pasty do zębów
w medycynie jako tzw. mleko magnezjowe (zawiesina wodorotlenku magnezu w wodzie)
w przemyśle znalazł zastosowanie w procesie rafinacji cukru
w niewielkich ilościach stosuje się go w wyrobach kakaowych i czekoladowych (jako E 528)


W temperaturze pokojowej jest substancją stałą, drobnokrystaliczną o białej barwie, bardzo słabo rozpuszczalną w wodzie - w 100g wody rozpuszcza się 2x10-3 g Mg(OH)2. Nie jest żrący, daje odczyn alkaliczny. Jest emulgatorem o symbolu E 528. Wchodzi w skład kamienia kotłowego osadzającego się w kotłach, pralkach itp.

3 4 3
2009-12-07T23:04:39+01:00
Otrzymywanie:
w reakcji tlenku magnezu z wodą
MgO + H2O--> Mg(OH)2
lub w reakcji tlenka magnezu z zasadą sodową
MgCl2 + 2NaOH --> Mg(OH)2 + 2NaCl<-chlorek sodu

Zastosowanie:
w medycynie jako mleko magnezjowe
w kosmetyce
w codziennym życiu jako pasta do zębów

wzór sumaryczny
Mg(OH)2
wzór strukturalny
Mg
/ \
O O
| |
H H
1 5 1