Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-03T14:46:35+02:00
PbSO₄ - siarczan(VI) ołowiu
PbSO₄ + H₂O → Pb²⁺ + SO₄²⁻

Ca(NO₃)₂ - azotan(V) wapnia
Ca(NO₃)₂ + H₂O → Ca²⁺ + 2NO₃⁻

NaCl - chlorek sodu
NaCl + H₂O → Na⁺ + Cl⁻
2009-09-03T15:31:42+02:00
NaCl → Na⁺ + Cl⁻
chlorek sodu jon sodu jon chlorkowy

Na₂SO₄ → 2 Na⁺ + SO₄²⁻
siarczan (VI) sodu jon sodu jon siarczanowy (VI)

Al(NO₃)₃ → Al³⁺ + 3 NO₃⁻
azotan (V) glinu jon glinu jon azotanowy (V)