Proszę o konkretne i ścisłe odpowiedzi:)

1. Przedstaw definicję procesu socjalizacji oraz omów czynniki wpływu na rozwój człowieka jako jednostki.
2. Zdefiniuj pojęcie zbiorowości społecznej w oparciu o teorię więzi społecznej.
3. Omów definicję grupy społecznej przedstawiając rodzaje grup.
4. Przedstaw funkcje najstarszej formy życia społecznego.
5. Zdefiniuj pojęcie narodu.
6. Scharakteryzuj świadomość narodową jako element scalający naród.
7. Wymień zalety postawy kosmopolitycznej oraz ksenofobicznej.
9. Ukaż zagrożenia płynące z postaw szowinistycznych i rasistowskich.
10. Czym jest społeczeństwo i jakie jego zmiany w końcu wieku XX uwidoczniły się w Polsce.
11. Które normy życia społecznego uważasz za najbardziej wartościowe dla społeczeństwa?
12. Przedstaw najważniejsze mniejszości narodowe w dzisiejszej Polsce.
13. Jakie korzyści daje jednostce przynależność do grupy? Czy życie "samotnika" jest obecnie możliwe do zrealizowania?
14. Omów wpływ kultury, religii, tradycji ect. na tworzenie się świadomości narodowej.
15. Scharakteryzuj podstawowe funkcje państwa.
16. Jaki wpływ na Ciebie i Twoją rodzinę ma kultura masowa?
17. Scharakteryzuj podział doktryn politycznych krótko omawiając ich genezę.
18. Zdefiniuj termin "demokracja".
19.Czym różnią się "prawa" od "wolności" obywatela. Podaj przykłady każdego z nich.
20. W jaki sposób obywatel może dochodzić swoich praw i wolności.

1

Odpowiedzi

2009-12-07T23:10:00+01:00
5. naród
1. «ogół mieszkańców pewnego terytorium mówiących jednym językiem, związanych wspólną przeszłością oraz kulturą, mających wspólne interesy polityczne i gospodarcze»
2. daw. «duża grupa ludzi»


18. #
demokracja
1. «ustrój polityczny, w którym władzę sprawuje społeczeństwo poprzez swych przedstawicieli; też: państwo o takim ustroju»
2. «forma organizacji życia społecznego, w której wszyscy uczestniczą w podejmowaniu decyzji i szanują prawa i wolność innych ludzi»
3. «partia popierająca rządy i idee demokratyczne»

15.

FUNKCJE PAŃSTWA

Do podstawowych funkcji państwa należą m.in.

- ochrona wolności i praw człowieka,

- zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego – przez stworzenie reguł prawnych i wymierzanie sprawiedliwości


POZDRO HEHE :p MAM NADZIEJE ZE PRZYDATNE TO CO MOGLAM ZROBILAM :d