4,63 Ile dm3 dwutlenku węgla (warunki normalne) można otrzymać z 0,4mola tlenu w reakcji:
CH4 + 2O2 -> CO2 + 2H2O

4,33 Reakcja przebiega wg równania :

Al2O3 + 3H2 --> 2Al + 3H2O

Oblicz ie gramów glinu powstało w reakcji, jezeli równoczesnie otrzymano 0,6 mola wody

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-08T10:22:56+01:00
4,63 Ile dm3 dwutlenku węgla (warunki normalne) można otrzymać z 0,4mola tlenu w reakcji:
CH4 + 2O2 -> CO2 + 2H2O

2 mole O2 --------1 mol CO2
0,4 mola O2 ------------x

x = 0,4 / 2 = 0,2 mola CO2

V zero = 22,4dnm^3mol
n = V/Vzero
V= n*V0 = 0,2 *22,4 = 4,48 dm3 CO2
4.46
Al2O3 + 3H2 --> 2Al + 3H2O

Oblicz ie gramów glinu powstało w reakcji, jezeli równoczesnie otrzymano 0,6 mola wody

2mole Al -------- 3 mole H20
x --------------------0,6 mola H2O

x=(2*0,6)/3 = 0, 4 mola Al
M Al = 30
n = m/M
m = n*M = 0,4*30= 12 g Al