×

Darmowa pomoc w zadaniu domowym

Dlaczego warto się zarejestrować?

  • zapytaj o zadanie domowe
  • uzyskaj wytłumaczenie
  • znajdź podobne pytania

Odpowiedzi

2009-12-08T14:17:45+00:00
Samorząd szkolny organizuje jakieś uroczystości, zabawy, konkursy, loterię i zajmuję się ogólnymi sprawami dotyczące uczniów, zatwierdzają przeróżne rzeczy, są takimi małymi pomocnikami szkoły...
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T14:20:21+00:00
1. Reprezentuje interesy uczniów w zakresie:
* oceniania, klasyfikowania i promowania
* form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności
2. Przedstawia radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie w zakresie praw uczniów takich jak:
* prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami
* prawo do organizacji życia szkolnego
* prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły
* prawo wyboru nauczycieli pełniacych rolę opiekuna samorządu
3. Opracowuje regulamin swojej działalności i przedstawia go do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej.
4. Opracowuje plan zamierzeń na każdy kolejny rok działalności.
5. Dba o dobre imię i honor szkoły reprezentując ją wraz z pocztem sztandarowym podczas oficjalnych uroczystości odbywających się na terenie szkoły i poza nią.

ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

1. Samorząd szkolny organizuje pracę samorządu uczniowskiego, reprezentuje go przed nauczycielami i dyrekcją szkoły.
2. Opiniuje skład pocztu sztandarowego.
3. Bierze udział w ocenie nauczyciela.
4. Dba o dobre imię szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
5. Angażuje uczniów do pracy na rzecz szkoły i środowiska (np.: Sprzątanie Świata).
6. Organizuje różnego rodzaju akcje charytatywne na terenie szkoły
4 4 4
Mózg
  • Mózg
  • Pomocnik
Nadal nie jesteś pewny odpowiedzi?
Dowiedz się więcej dzięki Zadane!
Masz problem z zadaniem domowym?
Dostań darmową pomoc!
  • 80% pytań otrzymuje odpowiedź w ciągu 10 minut
  • Nie tylko podajemy wynik, ale również tłumaczymy
  • Nad jakością odpowiedzi czuwają nasi eksperci