Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T15:30:51+01:00
Najczęściej współczesne rafy zbudowane są ze szkieletów korali, dlatego mówi się o rafach koralowych. Rafy powstają najczęściej u wybrzeży w strefie szelfu kontynentalnego, ale bywają też samotne np. w kształcie atolu. Korale rafotwórcze potrzebują ciepłej wody o temperaturze od 18 do 35°C, dlatego nie spotyka się ich powyżej 30-35° szerokości geograficznej północnej i południowej. Zasolenie wody od 27 do 40 ‰. Woda musi być dość ruchliwa, tak by do organizmów docierało pożywienie. Koralowce są też bardzo wrażliwe na zanieczyszczenie wody. Rafa może mieć kształt atolu lub bariery koralowej. Największą rafą koralową jest Wielka Rafa Koralowa u wschodnich wybrzeży Australii.
10 3 10
2009-12-08T15:31:40+01:00
Rafa koralowa - rodzaj cechujących się pochodzeniem organicznym, powstających w ciepłych morzach strefy międzyzwrotnikowej( w których temperatura wody nigdy nie spada poniżej 18°C).Rafy koralowe zbudowane są przede wszystkim ze szkieletów koralowców i mszywiołów, a także wrośniętych w nie cząstek kostnych innych organizmów morskich (ryb, małży, ślimaków itp.) oraz żwiru, piasku i mułu wapiennego.
7 3 7
2009-12-08T15:34:28+01:00
Rafy koralowe to ekosystem, w którym żyją niezwykłe gatunki roślin i zwierząt. Występują w morzach i oceanach całej strefy międzyzwrotnikowej. Rafy koralowe powstają na skutek działalności skałotwórczej organizmów morskich np: koralowce, pierścienice, mięczaki, glony wapienne. Czynnikami warunkującymi występowanie tych podwodnych ekosystemów są:
- temperatura wody
-zasolenie
-głębokość
6 2 6