Zad.7 Rozwiąż podane układy równań układy równań metoda podstawiania.
a) x+2y=-2
2x-y=1
b) x+4y=-2
3x-8y=10
c) x-2y=3
-2x=y=o
d) 2x+y=9
5x-4y=3
e) 3x-2y = 5
2x-y = 4
f) 2x+9y = -9
-3x+3y =8
g) 2x+3y = 4
8x-5y = -1
h) x-y = O
x+y+z = 4
x+2y+3z=9

1

Odpowiedzi

2009-12-08T16:01:42+01:00
A)2x+2y=8 ---> x=4-y /*2
2x-3y=-7
2(4-y)-3y=-7
8-2y-3y=-7
-5y=-15
y=3
x=4-3
x=1
y=3

b)...
3(5-2y)+8y=10
2y=-5
y=-2,5
x=5-2y
x=5-2-2,5
x=0
y=-2,5