Jedna osoba zużyła średnio 117litrów wody dziennie.Na ile dni dla jednej osoby wystarczyłaby woda zgromadzona w basenie w kształcie prostopadłościanie o krawedziach podstawy 20m i15m napełnionego do wysokości12dm. Do jakiej wysokości byłby napełniony basen,gdyby zgromadzona woda miała wystarcay na 1 rok dla 4 osób. Podaj wynik z dokładnością do rzędu dziesiątek dni i części dziesiątek decymetra głębokości wody w basenie.

2

Odpowiedzi

2009-09-03T18:13:08+02:00
To zadanie już było dziś :)
ja zrobiłam tak:

117l=117dm³
obliczam ilość (objętość) wody w basenie:
V₁=200dm*150dm*12dm=360000dm³
360000dm³:117dm³≈3080 dni

obliczam, ile wody zużyją 4 osoby przez rok
V₂=365*117dm³*4=170820dm³
obliczam wysokość wody w basenie:
170820dm³:(200dm*150dm)≈5,7dm
2009-09-03T18:24:43+02:00
Witam.

Najpierw zajmijmy się objętościa basenu. Jako bryła wzór na jej obiętość wyrazimy wzorem wysokość x szerokość x długość. Mamy podane wszystkie dane więc liczymy ;) Objętość basenu oznaczymy jako V:

20m = 200dm
15m =150dm

V = 12dm * 200dm * 150dm = 360 000dm³

Ok, mamy objętość basenu ale co dalej? Haczyk polega tu na tym, że 1 litr wody jest równy 1dm³ ;)
Teraz tylko przeliczamy.

360 000dm³ = 360 000l

360 000l : 117l = 3076,92 dnia.

ODP. Woda zgromadzona w tym basenie starczyłaby na niecałe 3077dni.

Zajmijmy sie drugą częścią zadania.
Przyjmujemy, że rok ma 366dni.

117 * 366 = 42 822 (tyle litrów wody w ciągu roku zużywałby jeden człowiek)

42 822 * 4 = 171 288 (tyle litrów wody zużywać będą 4 ludzie)

Teraz tylko odpowiednie dane podstawiamy do wzoru na objętość.

V = 171 288dm³

x * 200dm * 150dm = 171 288dm³
30 000dm² * x = 171 288dm³/ :30 000dm²
x = 5,70 dm

ODP. Aby starczyło wody dla czterech osób na cały rok, basen ten powinien mieć głębokość 5,7dm.

Pozdrawiam,
matteushq;)