Są 4 tematy do wyboru i muszę mieć to zrobione z dwóch:
-Omów wszystkie zabytki muzyki średniowiecza (temat 1)
-Jakie zasadnicze różnice widzisz między muzycznym średniowieczem a starożytnością (temat 2)
-Omów muzykę starożytności (temat 3)
-Kto dzisiaj i na czyje zamówienie jest głównym odbiorą muzyki.Na czyje zamówienie pisane są dziś piosenki? Kto powinien być mecenasem muzyki?(temat 4)
Do wyboru/.

1

Odpowiedzi

2009-12-08T18:19:34+01:00
Najwspanialszym pomnikiem średniowiecznej muzyki i poezji jest Bogurodzica. Jest to najstarsza pieśń polskiego rycerstwa. Powstała prawdopodobne pod koniec XIII wieku. Stała się szybko pierwszym hymnem Polski w języku ojczystym. Nie wiadomo kto ja skomponował, natomiast pewne jest, że po raz pierwszy została odśpiewana pod Grunwaldem. Pieśń ta jest arytmetyczna, czyli bez metrum., a jej rytm podporządkowany słowom. Nie zawsze pojedyncza sylaba przypada na jeden dźwięk.
Najdawniejszą pieśnią żołnierską jest "Idzie żołnierz borem, lasem". Z tego samego okresu pochodzi także jedna z pieśni świeckich"Breve Regnum". Była to pieśń śpiewana przez żaków podczas ich panowania, które trwało osiem dni.
KONIEC!!!

Najj :) :*
1 5 1