1. Dane są zbiory
A = {x : x∈C i -2 ≤ x< 5} i
B = {x : x∈N i x ≤ 7 }

Wypisz elementy zbiorów : A, B, A suma B, A iloczyn B, A\B, B\A

2. Oblicz:

a) [⅔ + (⅔) ⁻²]°=
b) (½) ⁻⅓ × (razy) 2⁻⅓ =
( minus do potęgi ⅓)
c) 2⅓ (tj. 2 do potęgi ⅓) × ³√4 × 8⁻⅔
_______________________________ = (jako jedno zadanie)
√2 × 16½POMOCY!!!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T16:27:26+01:00
1. Dane są zbiory
A = {x : x∈C i -2 ≤ x< 5} i
B = {x : x∈N i x ≤ 7 }

A{ -2, -1, 0,1,2,3,4}
B{ 0,1,2,3,4,5,6,7}

A suma B = {-2, -1, 0,1,2,3,4,5,6,7}
A iloczyn B = { 0,1,2,3,4}

A\B ={ -2,-1}
B\A = { 5, 6, 7}


2. Oblicz:

a) [⅔ + (⅔) ⁻²]°= [⅔ + (3/2)²]⁰ =[⅔ + 2¼]⁰ = 1( ponieważ wszystko do potęki zerowej daje 1)

b) (½) ⁻⅓ × 2⁻⅓ = ( ½ × 2) ⁻⅓ = 1 ⁻⅓ = 1 ⅓ = ∛1

proszę;] ale tylko tyle wiem...:(