Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T12:20:54+01:00
1Ludwik XIV nazwał się Królem Słońce, ponieważ uważał się za najgodniejszą do tego tytułu osobę na świecie.
2 Za panowania Ludwika XIII wprowadzono natępujące reformy:
-zwalczał arystokrację
-zabronił posiadania zamków obronnych, poza prowincjami pogranicznymi
-zreorganizował aparat państwowy. Rząd tworzyli sekretarze, kierownicy każdego resortu, odpowiedzialni przed ministrem.
-rada królewska uzalezniona od króla
-zlikwidowanie przywilejów politycznych dla hugenotów
-zostawił hugenotom swobodę wyznaniową
-rozbudował flotę i armię
2 4 2