Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T17:37:45+01:00
0,8kJ=800J
Ek=m×V²/2
2 Ek=m×V²
v²=2Ek/m
1600/4=V²
V²=400
V=√400
V=20m/s