Jedna Osoba zużywa średnio 117l wody dziennie. Na ile dni dla jednej osoby wystarczyła by woda zgromadzona w basenie w kształcie prostopadłościanu o krawędziach podstaw 20m i 15m napełnionego do wysokości 12dm?
Do jakiej wysokości byłby napełniony Basen gdyba miało starczyć dla 4 osób na rok?
Podaj wynik z dokładnościom do rzędu dziesiątek dni części dm gł. wody w basenie

3

Odpowiedzi

2009-09-03T20:42:54+02:00
117l=117dm³
obliczam ilość (objętość) wody w basenie:
V₁=200dm*150dm*12dm=360000dm³
360000dm³:117dm³≈3080 dni

obliczam, ile wody zużyją 4 osoby przez rok
V₂=365*117dm³*4=170820dm³
obliczam wysokość wody w basenie:
170820dm³:(200dm*150dm)≈5,7dm
1 5 1
2009-09-03T20:44:25+02:00
200dm * 150dm * 12 dm = 360 000dm3 = 360 000 l

360000/ 117 = 3076,9 dni ~3080 dni

117l * 4 * 365 = 170 820 l
Pp=200dm*150dm=30000l
H= 170 820 / 30 000 = 5,694 dm ~5,7dm
1 5 1
2009-09-03T20:45:05+02:00
V=200dm*150dm*12dm=360000dm³=360000l
360000l/117l=3076,923≈3077≈3080[dni]
117l*4=468l-tyle litrów wody zużywa w jeeden dzień 4 osoby
468l*365=170820l-tyle litrów zużywa w ciągu roku 4 osoby
h=wysokość basenu
h=170820l/(200dm*150dm)=5,694dm≈5,7dm
3 4 3