A) Bok rombu ma 5 cm, a wysokość tego rombu wynosi 4,8 cm. Jedna z przekontych ma 6 cm. Jaką długość ma druga przekatna tego rąbu??

B) W trapezie równo ramiennym podstawy mają długość 3cm i 7 cm, a kat przy dłuszej podstawie ma miare 45stopni. oblicz pole tego trapezu.

PROSZĘ O OBLICZENIA...

2

Odpowiedzi

2009-12-08T17:33:07+01:00
A) Bok rombu ma 5 cm, a wysokość tego rombu wynosi 4,8 cm. Jedna z przekontych ma 6 cm. Jaką długość ma druga przekatna tego rąbu??

B) W trapezie równo ramiennym podstawy mają długość 3cm i 7 cm, a kat przy dłuszej podstawie ma miare 45stopni. oblicz pole tego trapezu.

A) Nie rozumiem po co podana jest wysokość.
3² + x² = 5²
x² = 25 - 9
x² = 16
x = 4
Dł. drugiej przekątenj 2*x = 2*4 = 8

B) h = 2 (bo tam powstaje trojkąt równoramienny)
P = 1/2 (3 + 7) * 2 = 1/2 * 10 * 2 = 10 cm²
2 4 2
2009-12-08T17:33:58+01:00
A) przekatna ma 8, ponieważ:
najpierw obliccza się pole = ah = 5 * 4,8 = 24
potem podstawia się te pole do drugiego wzoru na pole z przekątnymi : P = (xy) / 2 || 24 = (6 * x ) / 2


B) Zeby obliczyć h, trzeba najpierw:
- odjac podstawe dłuzsza od krotszej, 7 - 3 = 4
- wtedy zaznaczyc 2 wysokosc, stworzy się prostokąt i 2 trojkaty prostokatne o wysokosci h i podstawie 2 (bo 4/2 = 2)

Z funkcji trygonometrycznych (tg alfa) obliczyć h

czyli:
tg45 = H/2
1 = h/2 \ *2
h = 2

czyli P = [(a + b) * h ] / 2
p = 10