Zad.1
Rysunek, który ma wysokość 5 cm i szerokość 4 cm, chcemy powiększyć za pomocą kserografu tak, aby otrzymany rysunek miał szerokość 10 cm. Jaka będzie miał wówczas wysokość?
Zad.2
Symetralna jednego z boków prostokąta dzieli go na dwa prostokąty podobne do niego. Jaki jest stosunek długości dłuższego boku tego prostokąta do krótszego?
Bardzo proszę o pełne rozwiązanie tych zadań. Dziękuje.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T17:43:45+01:00
1.

k=10/4
k=2,5

wysokosc= 5*2,5=12,5