Zadanie.Odpowiedz na pytania:

1. Księga Rodzaju opisuje m.in., dzieje człowieka, który niewłaściwie wykorzystał dar wolności.
Wskaż, czego dopuścił się człowiek wobec Boga?

2. Biblijny obraz ukazuje zerwanie przez kobietę owocu z drzewa zakazanego: ona sama skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią: a on zjadł.
Co było następstwem tego czynu?

3. Podczas budowy wieży Babel Bóg postanowił: Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego!
Co jest przyczyną źródłową pomieszania języków budowniczych wieży Babel?

4. Jezus Chrystus w sakramencie chrztu uczynił człowieka prawdziwym uczestnikiem Bożego życia, odnawiając jego naturę naznaczoną grzechem.
Co symbolizuje woda chrztu?

5. Bóg powołał Mojżesza do wyprowadzenia Izraelitów z niewoli egipskiej.
O czym zapewnił Bóg Mojżesza?

6. Czym jest spowiedź?

7. Czym jest rozgrzeszenie?

8. Pismo Święte poucza nas, że przeciwstawnymi sobie istotami, których obecność i działanie skierowane jest na człowieka, są szatan i aniołowie.
Jaka jest rola aniołów i na czym polega ich działanie?

Z góry dzięki :p

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T18:18:39+01:00
1. Człowiek sprzeciwił się Bogu. Pierwsi ludzie nie posłuchali Go i zerwali owoc z drzewa poznania dobra i zła.
2. Następstwem zerwania owocu z drzewa było to iż Adam i Ewa zawstydzili się. Zakryli się oni gałązkami oliwnymi. Potem Bóg ich wygnał z Raju.
3. Bóg pomieszał języki budujących ponieważ cechowała ich pycha. Chcieli oni bowiem za wszelką cenę zbudować tak wysoką wieże, by ta dostawała do nieba. A Bóg tego nie chciał.
4.Woda, na chrzcie to znak oczyszczenia i nowego początku. Dziecko które jest chrzczone obmywane jest wodą z grzechu pierworodnego.
5.Bóg obiecał:

1. uwolnić ich od jarzma egipskiego i wybawić z niewoli,
2. wyswobodzić ich wyciągniętym ramieniem i przez surowe kary,
3. wziąć sobie ich za swój lud
4. być im Bogiem,
5. wprowadzić ich do ziemi, która była obiecana ich przodkom,
6. dać tą ziemię im na własność

6. Spowiedź jest to wyznanie przed spowiednikiem swoich grzechów, żałowanie za nie, i próba podjęcia poprawy z nich.
7. Ostatni element spowiedzi, formuła (modlitwa) wypowiadana przez spowiednika, oczyszcza to z grzechów penitenta.
8. Aniołowie są pośrednikami między Bogiem a człowiekiem. Aniołowie mają też funkcję gloryfikującą – wysławiają chwałę i wspaniałość Boga.
4 4 4