1.Wyjaśnij, czym zajmuje się inżynieria genetyczna.
2. Uzupełnij zdania, korzystając z podanych pojęć.
hemofilia, gen, przeszczep, szczepionka, cukrzyca

Gen warunkujący powstanie białka odpowiedzialnego za krzepnięcie krwi wszczepiony owcom ma zastosowanie w leczeniu chorych na................... . W laboratoriach hoduje się bakterie wytwarzające insulinę, aby wykorzystać ją w leczeniu chorych na .................. . Na pożywkach hoduje się drożdże wykorzystywane do leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu B, ponieważ produkują one ................. . Transgeniczne świnie w przyszłości mogłyby być wykorzystywane w transplantologii. Wszczepienie im ludzkiego genu ma ułatwić przyjęcie .................... przez ciało człowieka.

4. Napisz dlaczego mutacjom genowym poddaje się częściej rośliny niż zwierzęta.
5. Podkreśl zdania zawierające prawdziwe informacje dotyczące GMO.
Mają zwiększoną odporność na choroby.
Wprowadza się do ich ciał obcy gen.
Usuwa się z ich komórek określone geny.
Nie stanowią zagrożenia dla równowagi w środowisku.
Często wykazują cechy charakterystyczne dla innych gatunków.
Charakteryzują się większą wydajnością, lecz są trudniejsze w hodowli.
Zawsze wykazują zwiększoną odporność.
6. Wymień 5 chorób do których leczenia wykorzystuje się techniki inżynierii genetycznej.

____________________

1. podkreśl opisy organizmów o bardzo podobnym lub takim samym materiale genetycznym.
bliźnięta jednojajowe, bliźnięta dwujajowe, dąb wyrosły z żołędzia, tulipan powstały z cebulki, wierzba powstała z gałązki, jabłoń wyrosła z nasiona, truskawka powstała z rozłogu.

2. Wyjaśnij pojęcie "klon".

4. W podanych zdaniach skreśl błędne informacje. (napiszcie tylko jakie słowo trzeba skreślić)
Identyczne komórki powstają w wyniku MEJOZY / MITOZY.
Naturalnymi klonami są BLIŹNIĘTA JEDNOJAJOWE / ORGANIZMY TRANSGENICZNE.
Bliźnięta jednojajowe mają IDENTYCZNY / RÓŻNY materiał genetyczny.
U roślin kopie materiału genetycznego powstają w procesie rozmnażania PŁCIOWEGO / BEZPŁCIOWEGO.
Tworzenie identycznych genetycznie organizmów z pojedynczego osobnika nazywamy TERAPIĄ GENOWĄ / KLONOWANIEM.
Osobnik potomny, będący wierną kopią rodzica, powstaje z NASIONA / CEBULI.

5. Wymień dwa czynniki, które wpłynęły na to, iż dwie osoby mają inny charakter mimo, że ich materiał genetyczny jest identyczny.

______________________

1. W poniższych zdaniach skreśl błędne informacje .
Allel odpowiadający za powstanie mukowiscydozy jest RECESYWNY / DOMINUJĄCY.
Amniopunkcja to jedna z INWAZYJNYCH / NIEINWAZYJNYCH metod badań prenatalnych.
Terapia genowa polega na wprowadzeniu do komórek chorego obcego CHROMOSOMU / GENU .
Klony to organizmy o PODOBNYM / RÓŻNYM materiale genetycznym.
DNA znajduje się głównie w JĄDRZE KOMÓRKOWYM / BŁONIE KOMÓRKOWEJ.

3. Wyjaśnij, w jaki sposób mutacja w materiale genetycznym bakterii może w korzystny sposób wpłynąć na jej życie.

6. Uzupełnij zdania, korzystając z podanych pojęć.
badania prenatalne, mutacja genowa, choroby genetyczne, organizmy transgeniczne, mutacje, czynniki mutagenne

W prawidłowo zbudowanych genach nagle mogą pojawić się ............... . Większość z nich została wywołana przez ................ . Gdy zmianie ulegnie materiał genetyczny na poziomie DNA, mówimy o .................... . Mutacje często są przyczyną ............................ . Większość z nich można wykryć poprzez ............................... , jeszcze w okresie życia płodowego.

Zadania znajdują się w ćwiczeniu od biologii PULS ŻYCIA dla klas 3gimnazjum.
Jest to zadanie: 1/24 , 2/24 , 4/25 , 5/25 , 6/25 , 1/26 , 2/26 , 4/26 , 5/26 , 2/28 , 3/28 , 6/29.

Nie musicie wszystkiego rozwiązywać, chociaż kilka.

1

Odpowiedzi

2009-12-08T19:08:21+01:00
1.Inżynieria genetyczna polega na:

* izolowaniu fragmentów materiału genetycznego z komórki,
* wprowadzeniu zmian do informacji genetycznej,
* przenoszeniu fragmentów DNA do komórek innego organizmu,
* powielaniu (klonowaniu) genów i całych organizmów.
2.hemofilia, cukrzyca, geny, szczepionkę
3.
20 1 20