Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-11T13:31:21+01:00
Rośliny
organizmy samożywne,wykorzystujące do życia energię
świetlną dzieki posiadaniu organelli (chloroplastów) zawierających barwniki asymilacyjne.
do cech wyróżniających rośliny zaliczyć można też umiejscowienie procesów wzrostowych w tkankach,funkcjonujących przez całe życie organizmu ;obecność ściany komórkowej zbudowanej z celulozy;wytwarzanie skrobi jako materiału zapasowego.
w poszczególnych grupach roślin nie wszystkie te cechy występują jednocześnie.
Najstarsze organizmy roślinne (prawdopodobnie w postaci mało zmienionej to organizmy jednokomórkowe, U kolejnych grup (krasnorosty, zielenice) obserwuje się coraz większe różnicowanie budowy organizmów, przechodzących od form jednokomórkowych do plechowatych, osiągających w końcu duży stopień zróżnicowania. Największemu zróżnicowaniu uległy linie rozwojowe zielenic, które ewoluowały w rośliny telomowe zwane też organowcami. Miejsce na pograniczu plechowców i organowców zajmują mszaki, których najbardziej prymitywne grupy reprezentowane są przez organizmy plechowate. Mchy reprezentują już rośliny pędowe. Kolejne linie rozwojowe określane są mianem roślin naczyniowych, ponieważ posiadają już wyraźnie zróżnicowane tkanki.
2 3 2