Ułuż chronologicznie następujące wydarzenia :
1.Bóg powołuje Mojżesza i wyprowadza lud wybrany z niewoli egipskiej.
2.Kosciół dzisiaj - my, klasa I .... Gimnazjum SMS w ...
3. Bóg działa w Kościele, prowadząc nowy lud Boży do siebie
4.Ludzie odwracają sie od Boga (grzech pierworodny)
5.Bóg zawiera na górze Synaj przymierze z ludem wybranym
6.Ewangelie zostają spisane.Powstają także inne pisma Nowego Testamentu
7.Jezus zmartwychwstaje
8.Bóg stwarza niebo i ziemię, a na niej człowieka
9.Jezus ponosi śmierć krzyżową.
10.Jezus przyjmuje od Jana chrzest w Jordanie i zostaje namaszczony Duchem Św.
11.Apostołowie otrzymuja Ducha Św. : Kościół zostaje ukazany światu
12.Jezus ustanawia Eucharystię
13.Bóg objawia się Abrachamowi i powołuje Go , a potem wstępuje do nieba
14.Jezus rodzi się w Betlejem z Maryi Dziewicy.
15.Bóg działa w ludzie wybranym i przez proroków zapowiada Mesjasza.
16.Jezus z Nazaretu głosi nadejście królowania Boga : naucza , czyni cuda

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T19:00:43+01:00
14
16
8
10
15
6
13
5
12
4
11
7
3
2
9


2009-12-08T19:06:44+01:00
14
16
8
10
15
6
13
5
12
4
11
7
3
2
9