1.Zapisz Wyrażenie (3x - 2y²)×(2x² - 3y) w postaci sumy algebraicznej

2.Pole trójkąta o podstawie x jest równe x² - xy Jaką długość ma wysokość tego trójkąta

3.Wskaż ,że dla dowolnej wartości zmiennej x wartość liczbowa poniższego wyrażenia jes dodatnia


Prosze o SZYBKĄ odpowiedz zadanie potrzebne na JUTRO !!!!!!

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T19:47:24+01:00
1. 6x³-9xy-4x²y²+6y³
2.xh=2x²-2xy
h=2x-2y

3.niestety nie widzę wyrażenia
1 5 1
2009-12-08T19:57:03+01:00
1)
6x³-9xy-4x²y²+6y³

2)
P=½*x*h
x²-xy=½*x*h
x(x-y)=½*x*h |:x
x-y=½*h |*2
h=2x-2y

3)
NIestety nie ma równania... [ I'm so sorry ]
1 5 1
2009-12-08T20:55:04+01:00
1.Zapisz Wyrażenie w postaci sumy algebraicznej
(3x - 2y²)×(2x² - 3y)=
6x³-9xy-4x²y²+6y³

2.Pole trójkąta o podstawie x jest równe x² - xy Jaką długość ma wysokość tego trójkąta

P=x² - xy=x(x-y)

P=½xh
x(x-y)=½xh /:½x
h=2x-2y

3.Wskaż ,że dla dowolnej wartości zmiennej x wartość liczbowa poniższego wyrażenia jes dodatnia


brak wyrazzenia