Odpowiedzi

2009-09-04T17:35:35+02:00
Nitryfikacja to pewien proces, który polega na utlenianiu amoniaku do azotanów (III), który prowadzony jest przez bakterie nitryfikacyjne ( bakterie te utleniają amoniak, występuję w kurzu oraz wodzie deszczowej). Zazwyczaj rośliny przyswajają azotany utworzone w danym procesie.
4 5 4
2009-09-04T17:35:44+02:00
Nitryfikacja proces utleniania amoniaku do azotanów prowadzony przez bakterie nitryfikacyjne. Azotany powstałe w tym procesie mogą zostać przyswojone przez rośliny.
Bakterie Nitrosomonas zamieniają amoniak NH_{4}^{+} w azotany (III) NO_{2}^{-}, które zostają później zamienione w azotany (V) NO_{3}^{-} przez bakterie Nitrobacter.
Procesem odwrotnym do nitryfikacji jest denitryfikacja - zamiana związków azotu na powrót w gazowe formy azotu.
2009-09-04T17:45:07+02:00
Proces biologiczny, polegający na utlenianiu w glebie jonów amonowych do azotynów, a następnie do azotanów. Wywołany głównie przez autotroficzne bakterie glebowe z rodzaju Nitrosomanos.
1 5 1