Odpowiedzi

2009-12-11T14:05:12+01:00
1. Dokonujemy pomiaru masy znalezionego metalu - na wadze. Notujemy wynik w gramach
2. Wyznaczamy objętość znalezionego kawałka
a). do naczynia z podziałką (np. menzurka) wlewamy wodę i odczytujemy jej objętość - notujemy w cm³
b). do tego naczynia z wodą wrzucamy nasz metal i odczytujemy objętość - notujemy w cm³
c). obliczamy objętość zanurzonego metalu - od wyniku pomiaru drugiego odejmujemy pomiar pierwszy
3. Dokonujemy obliczenia gęstości znależionego kawałka - dzielimy masę prze wyznaczoną objętość. Jeżeli w przybliżeniu wynosi ona 19,3g/cm³ to jest to złoto