Wśród 180 studentów przeprowadzono ankietę dotyczącą znajomości języków obcych. Otrzymano następujące wyniki: 90-studentów zna angielski, 81-niemiecki, 75-rosyjski, 45-angielski i niemiecki, 25-angielski i rosyjski, 20-niemiecki i rosyjski, a 4 wszystkie trzy języki. Ilu spośród ankietowanych studentów nie zna żadnego z tych języków??

2

Odpowiedzi

2009-12-08T19:41:25+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T19:42:43+01:00
20 osób nie zna żadnego z tych języków.
Uczniowie znający wszystkie języki: 4
Uczniowie znający tylko niemiecki i rosyjski: 16
Uczniowie znający tylko angielski i rosyjski: 21
Uczniowie znający tylko angielski i niemiecki: 41
Uczniowie znający tylko rosyjski: 34
Uczniowie znający tylko niemiecki: 20
Uczniowie znający tylko angielski: 24
=160
180-160=20
3 3 3