1oblicz wierzchołek paraboli o rownaniu y=x²-3x+2
2. rozwiąż nierownosc 3x²-8x-3>0
3.rownanie f(x)=2x²+x-3 przedstaw w postaci iloczynowej.
4. rozwiąz rownanie x²-2x-24=0
5. wyznacz pierwiastki wielomianu:
a) 2x³-4x²-10x+12=0
b)x³+3x²-5x-15=0

1

Odpowiedzi

2009-12-08T20:10:13+01:00
Zad 1
wierzchołek ma współrzędne: (p,q)=(-b/2a;-Δ/4a) gdzie
a=1
b=-3
c=2
Δ=9-8=1
podstawiając do wzoru-> (p,q)=(1½;-¼)
zad2
Δ=64+27=91;√Δ=9
x₁=-1/6
x₂=16/6
zad3
wzor to a(x-x₁)(x-x₂)
dalej wszystko podobnie
jak cos to pisz