Bardzo prosiłabym dołączyć wszystkie obliczenia. dane szukane wzór itd. chciałabym zrozumieć z kąt się wszystko wzięło:

1. jaki ładunek płynie przez poprzeczny przekrój przewodnika w czasie 30 sek. jeżeli natężenie prądu wynosi 8 A?

2. Przez przewodnik przepłynął ładunek 40 C w ciądu 8 sek. Oblicz natężenie.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T22:52:22+01:00
1. dane
t=30s
I=8A
q=?
q=I*t=8A*30s=240As=240C
2. dane
q=40C
t=8s
I=?
q=I*t
I=q/t=40C/8s=5A