Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T21:32:07+01:00
A) 3a* 2b = 6ab

b) 6x *4x*1/3y = 8x²y

c) -45m(do2)*0,2mn*2n(do 3)=
= -45m²* 0,2mn*2n³ = 18m³n⁴

d) 12a(do3) * (-3/4 a(do 2)b(do2))*(-1/9b)=
=12a³* (-3/4a²b²)*(-1/9b)=
= a⁵b³

e)2^2xyz *(-^6 x(do 2)z(do3))* 3z=
= 2² xyz *(-6x²z³)*3z=
= -72 x³yz⁵


f) -0,1k*0,2l(do3)m(do2)*(-0,3klm) =
= - 0,1k*0,2l³m²*(-0,3 klm)=
= 0,006k²l⁴m³
10 4 10