PCV to tworzywa , które zawierają pewien polimer. Substratem do otrzymania tego polimeru jest substancja, która powstaje w reakcji dwóch gazów.
Pierwszy gaz otrzymuje się w reakcji karbidu (CaC2) z wodą.
Drugi gaz otrzymuje się w reakcji stężonego kwasu siarkowego (VI)
z solą kuchenną (NaCl - chyba) .Ułóż równania wszystkich opisanych przemian.

Pomocyyy!

1

Odpowiedzi

2012-09-17T13:56:43+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

 CaC₂ + 2H₂O ---> C₂H₂ + Ca(OH)₂
 H₂SO₄ + 2NaCl ---> Na₂SO₄ + 2HCl
 CH≡CH + HCl ---> CH₂=CHCl

 nCH₂=CHCl ---p,T, kat. ---> -[-CH2-CH(Cl)-]-n