Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T02:04:28+01:00
Munchen ist eine Stadt - Monachium jest miastem
Die Uhr is im Zimmer- Zegar jest w pokoju
Ubung macht den Meister- ćwiczenie czyni mistrza
Stefan ist ein Kind- Stefan jest dzieckiem
Die Arzte sind eine- tu jest błąd, eine nie może odnosić się do liczby mnogiej.