Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T22:37:31+01:00
W 965 roku doszło do małżeństwa Mieszka I z czeską księżniczką Dobrawą - córką księcia Bolesława. W wyniku tego w 966 roku ustanowił nową religię w państwie polskim.
972 - bitwa pod Cedynią, atak margrabiego Hodona, który chciał przeszkodzić Mieszkowi w wyprawie na Pomorze Zachodnie (w 972 r. Pomorze Zachodnie zostało dołączone do państwa polskiego)
7 maja 973 r. zmarł cesarz Otton I.
W roku 990 rozpoczął się konflikt zbrojny z Czechami. Sojusz z Czechami przetrwał więc niewiele po śmierci Dobrawy w 977 roku.
Mieszko swoją siostrę - Adelajdę - wydał za Gejzę - twórcę państwa węgierskiego, córkę zaś - Świętosławę zwaną Storradą lub Sygrydą - za Eryka Zwycięskiego - króla Szwecji i Danii. Po jego śmnierci w 994 roku Storrada wyszła za mąż za Swena Widłobrodego - władcę Danii.

Mieszko zmarł 25 maja w 992 roku.