Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T13:22:31+01:00
Ciężar, siła ciężkości – siła z jaką Ziemia lub inne ciało niebieskie przyciąga dane ciało, w układzie odniesienia związanym z powierzchnią ciała niebieskiego.

Siła nacisku zawsze związana jest z jakąś powierzchnią.

Siła sprężystości – siła, która powoduje powrót odkształconego ciała do pierwotnego kształtu lub objętości.
2009-12-09T13:29:11+01:00
1.inaczej grawitacja.: ciążenie powszechne, jedno z 4 podstawowych oddzialywan w przyrodzie polegajocy na wzajemnym przyciaganiu sie wszystkich cial.
2.Siły tej nie wiążemy z jakimś konkretnym oddziaływaniem, lecz z rolą jaką pełni wobec ciał.
3. wlaściwośc ciał do powracania do pierwotnego kształtu i wymiarów po ustaniu działania czynnika powodującego odkształcanie ciała; siła pochodzenia sprężystego